donderdag 2 november 2017

Toegang tot je Geboorte Trust?

Zie ook het artikel over UVRMZelf eigenaarschap nemen en zelf de beweging zijn
"David Sale geeft te kennen dat het volk zelf zijn eigen verantwoordelijkheid dient te dragen tot het bewerkstelligen van een regering die de belangen van het volk behartigt in plaats van uitsluitend zichzelf te verrijken."

Dan zullen we als individuen, die ieder op zich onderdeel zijn van deze samenleving, eerst eens helder moeten krijgen wat we onder facilitering verstaan en op welke manier we door wie gefaciliteerd dienen te worden.

Want we weten nu toch wel wat de betekenis van regering is, van wat government is?

Dus ik ben het eens met 'zelf eigenaarschap nemen' en 'zelf de beweging zijn', en dus niet met 'iets' buiten mij die over mij gaat regeren.

Het is logischer en helderder om als individuën in de samenleving een wetswijziging te eisen / vragen te stellen aan de huidige 'regering' met betrekking tot die corrupte regel dat alleen regeringsleiders en koningen toegang kunnen krijgen tot de trusts.

Ik wil ZELF toegang of niet, niet via een in between en dan refereer ik aan een in between die vanuit wetsregels bevoegd is. No consent voor een nieuwe regering en/of koning buiten mij die over mij(n trust) heersen, besluiten, of whatever kan!


Via deze link kun je audio's van David Sale beluisteren. Ikzelf heb niet beluisterd, want op de 1 of andere manier werkt het geluid van de audio niet bij mij (signaal uit het Universum?).


Via het boek 'Als de regering ineens oplost' vind je handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren.


Toegang tot je geboorte trust?
Hierboven kun je lezen dat je niet ZELF directe toegang tot je geboorte trust hebt, maar dat uitsluitend regeringsleiders en koningen directe toegang hebben tot JOUW geboorte trust én dat dat de reden is waarom de huidige corrupte regeringen dienen te verdwijnen én VERVANGEN dienen te worden door andere regeringsleiders. Ik geef geen consent aan deze geschreven wetsregel: wat mij betreft dien ik vanuit mijn eigen soevereiniteit en authenticiteit ZELF DIRECTE TOEGANG te hebben. Het gaat er juist om dat de diepst geïnstalleerde roof op aarde dient op te lossen, maar op z'n minst gecorrigeerd dient te worden, en dat is de roof van directe toegang tot de aarde, haar middelen, en elkaars talenten.


Indien ik ZELF directe toegang heb tot mijn trust is voor mij de diepste roof gecorrigeerd (niet opgelost!). En kan ik vanuit mijn trust anderen faciliteren in het DIRECT TOEGANG krijgen tot hun EIGEN GEBOORTE TRUST. De tussenlaag 'regering' en/of 'koning' is hierin dus opgelost en zo dient het ook te zijn vanuit Natural Law gezien.

Vanuit directe toegang tot de trusts kunnen we elkaars schulden terug betalen aan de bank en dit verspreidt zich als een domino-effect, zoals hieronder beschreven. Ik quote hier opnieuw Vincent Zegel:
 

"VOOR VERMOGEN ONTVANKELIJK WORDEN
.........
Wie vermogend is dient iemand die in de schulden zit uit de greep van zijn schuldeisers vrij te kopen om zo eerst de oorspronkelijke staat van degene die je helpt, in zijn oorspronkelijke staat van schuldenloosheid te herstellen. Dan dient degene die je geholpen hebt zich in zijn staat van schuldenvrij zijn in zijn familienaam bekend te maken en zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens te verenigen. Daarvoor is een procedure in ontwikkeling die niet treedt in de bewaarrechten en rechten van de Staat Trustee beheerder en zijn Trusted Third Parties. Deze procedure is voor wie in mensenrecht niet statenloos mag en wil worden en door wie bestaande instituties hernieuwd als faciliterend zullen worden benaderd. Als je je overal uit terugtrekt ontvalt je ook je trustvermogen. Je trust wordt ontvlochten tot in de zoveelste macht en ledigt zichzelf daardoor automatisch. Het kan anders.
Met trustvermogen moet van binnen uit alle geschade en geschonden trust/vertrouwen hersteld worden.
Degene die jou vrijkocht betaal je uit jouw eigen vermogen weer terug. Vervolgens doe jij op jouw beurt hetzelfde voor weer een ander. Je koopt diegene VOLLEDIG vrij uit de greep van zijn schuldeisers. En diegene dient vervolgens in een staat van schuldenvrij zijn eveneens zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens zijn, te verenigen. Diegene betaalt jou ook terug want hij is immers zelf vermogend. En ook hij koopt weer een ander vrij en herstelt zijn staat van schuldenvrij zijn. Ieder kent wel iemand voor wie hij/zij/het, dat zou willen doen. Het is iemand waarvan je weet en van op aan kunt dat diegene deze procedure eveneens zal volgen om een ander in ere te herstellen en zo ontstaat een proces van bevrijding door een vermogende voor een aanstaande vermogende. Vermogen dat gegrondvest is op goedheid, eerherstel en bevrijdende betaling kan niet ontsporen. Alleen in een staat van schuldenvrijheid kan vermogen worden ontvangen."
Ik lees in deze tekst van Vincent Zegel* een vergelijkbaar pad als in co-creatie elkaars schulden bij de bank terug betalen. Met dit verschil dat dit vanuit je Trust-vermogen ook inderdaad mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Het onderling doen (dus niet vanuit je Trust-vermogen), is een andere mogelijkheid. Zie voor verdieping van wat ik hier schrijf de website samenleefpioniers.nl.

Via het boek 'Als de regering ineens oplost' vind je handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren.Het proces van innerlijke bewustwording van het individu binnen de samenleving kan niet overgeslagen worden: doordat het individu een gezonde eigenwaarde en gezond zelfbeeld heeft, is het individu niet langer te manipuleren, zoekt het individu niet langer iets buiten zichzelf, en heeft het individu geen regering buiten zichzelf nodig. Het individu is prima in staat om zichzelf te regeren (govern thyself).

Vanuit Natural Law lost 80% van de huidige corrupte instituties op danwel dienen te transformeren.*Vincent Zegel verwijst naar artikel 22 van de UVRM
"
Vermogen is/wordt gegenereerd zoals in art.22 UVRM beschreven."

Artikel 22 Rechten van de Mens
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.


Opnieuw Vincent Zegel:
"Wij zijn begunstigden van geboorte certificaten trusts en naar mijn mening moeten wij voortdurend onze mensenrechten inroepen om ons te vrijwaren van elke bewijslast. Ook dienen wij niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de veroordeling en berechting van de creaties en onwrikbare overtuigingen van derden. In NL zijn niet de anonieme kiezers maar de beëdigde Leden van de Staten-Generaal direct verantwoordelijk. Blijf er dus buiten en laat je er niet toe verleiden om verantwoordelijkheden die je niet kunt dragen en niet kunt overzien, van politici over te nemen. Vele WOB verzoeken zijn compleet onleesbaar gemaakt omdat het bedrijfsgeheimen zijn van de corporatie Nederland. Wij kijken dus naar de debatten zoals die plaatsvinden in de bestuurskamers van een gigantische multinational! Alles vindt plaats in het politieke territorium dat corporate is en weliswaar openbaar maar niet vàn het publiek. Niemand mag gedwongen worden om van een (politieke) vereniging lid te worden (zie de rechten van de mens). We zijn beslist NIET mede verantwoordelijk voor de daden van de besloten politieke vereniging die de Staten Generaal met beëdigde leden is! Focus liever op eigen visie en eigen vermogen."

zaterdag 7 oktober 2017

JIJ bent een Koning(in)

JIJ bent een Koning(in)


WETEN wie en wat je ten diepste bent: een Koning of Koningin...

Vanuit essentie is er geen sprake van een 'koningshuis': bloed(lijn) maakt je niet tot Koning... WETEN wie je ten diepste bent, 'maakt' je tot Koning of Koningin.

Hetzelfde geldt voor de referentie aan 'Jood': er zijn geen uiterlijke Joden, omdat ze toevallig binnen een bepaalde 'natie'! geboren worden en een bepaalde religie aanhangen: een Jood is iemand die zichzelf ten diepste kent!: dus Jood ZIJN heeft te maken met jouw innerlijk WETEN... 

Iedereen kan zichzelf een god of koning of christus of jood of 'heilige wat-dan-ook' noemen (dus: degenen die claimen dat ze Jood zijn omdat ze in een 'Joodse' 'natie' leven, doen een valse claim. Je bent een Ware Jood als je jeZelf kent: dat is de betekenis van Jood Zijn.

Veel 'gnostieke' 'kennis' is in beslag genomen mensen. Laat je ook hierin niet afleiden, verleiden, manipuleren, de verkeerde kant opkijken!

Ik volg het pad vanuit het 0-punt wetend wie en wat ik ten diepste ben: een AL soeverein wezen, een Koningin.

Een 'in-between' buiten mij verandert hier niks aan. Een 'in-between' buiten mij kan er wel de reden van zijn dat ik mijn soevereiniteit niet op ALLE lagen Leven kan, omdat de 'in-between' zichzelf tussen the One en mij (en jou!) plaatst en denkt daarmee te kunnen overheersen, vanuit geschreven legale regels en wetten, die over onbelast(end) (samen) leven zijn geplempt...

Out the One are the many
(The claim out the many is the One (pope or ruler) is false!)

Hieronder lees je een relevant vraag (van mij) en antwoord gesprekje tussen Vincent Zegel:
Vraag: "De term 'godsvermogen' zou ik zelf liever uitgedrukt zien in een andere verwoording, want wie beslist over een band met God?"
Antwoord: "Een godsvermogen is een enorm vermogen en het sluit aan bij je trust account zelf want jouw geboortenamen account wordt je 'god' account genoemd."
Vraag/opmerking: "Hieruit kunnen we (wederom) begrijpen hoe er een afscheiding is veroorzaakt, moedwillig, tussen onze Creator (God) en onszelf (Godsvonk) en via jouw procedure kunnen we die afscheiding wellicht herstellen."
Antwoord: "Dat is ons doel!"
"Het Koninkrijk der Nederlanden dat zijn wij: koninklijk zijn wij want soeverein want mens. Het konings-huis is het huis Vdf van Oranje (enz.) en heeft een eigen website en het Koninkrijk der Nederlanden heeft een eigen website. Op de website van het koningshuis betreft het de functies, activiteiten en agenda van de famileleden en op de website van het Koninkrijk der Nederlanden staan de waarden en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Ook de websites van de Staten-Generaal, de Kiesraad, de Raad van State, de Hoge Raad, de Rijksoverheid, het College van de Rechten van de Mens, de ABN AMRO, STAK AAG en NLFI zijn zeer de moeite waard om het taalgebied te verkennen. Onze opgave is namelijk onze rechtspersoon en natuurlijke persoon in vermogensrecht te verenigen. In de mystiek wordt de vereniging van de vermogens, de vereniging met God genoemd. Alle vermogen komt van God en hoe de mens zijn vermogen aanwendt kan zowel God gedreven als ego gedreven zijn. Zie die twee maar eens te ontwarren. En hoe vaak (b)lijkt God ego en ego God? Is alles hetzelfde?"
~Vincent Zegel

Ik BEN AL een Soeverein Wezen

Irish Brehon Law
 


Ik BEN een Soeverein Wezen: dat ben ik AL. Vanuit natural law waargenomen. Niemand heeft het recht als mijn 'in-between' op te treden: ik heb daarvoor geen consent gegeven. Er is NIEMAND en NO-THING die ik tussen mij en mijn Creator paats: geen 'in-between'.

Dat dit wel gebeurt, is op valselijke gronden, legaal, maar niet wettig vanuit natural law waargenomen.

Mensenrechten zijn die rechten die een Mens van vlees en bloed heeft vanuit zijn bestaan op Aarde. Natural Law omvat geen legale omschreven regels en 'wetten' (die vanuit natural law onwettig zijn!). Maritieme wetgeving heeft niks met Natural Law te maken. Maritieme wetgeving ofwel contract / commercial law is gebaseerd op legale regels en 'wetten'. Common Law is dat OOK!. Law of the Land is dat OOK! Irish Brehon Law is dat niet. ALLE GESCHREVEN regels en 'wetten' zijn onwettig.Rechtvaardigheid
Helaas staat rechtvaardigheid NIET beschreven en beschermd in onze legale regelgeving en 'wet'geving. Dus wat mensen in, bijvoorbeeld, Catalonië doen, is in essentie rechtvaardig (vanuit natural law gezien): een mens van vlees en bloed heeft het volste recht zichzelf en elkaar te beschermen.

Alle 'regeringen' zijn corrupt: een beetje corrupt, heel erg corrupt... Alle 'regeringen' zijn corrupt en dienen en beschermen niet de mensen binnen de samenleving maar het establishment. Alle -cratieën zijn corrupt.

Soevereign ZIJN, houdt ook in jezelf 'regeren': in het engels wordt dit meer helder in het woord 'government' of 'govern yourself'. Vanuit natural law houdt de 'regering' op te bestaan en dient hij te transmuteren naar faciliterings-buro. Een Soeverein Wezen zet geen 'in-between' tussen zichzelf en de Creator (the One).

Creational Power

Adult Consciousness
You do not put your will into action when your 'will' is in alignment with Universal (Natural) Law but there is 'action' 'true creation' from Unity Awareness (not opposing the polarities bc they are needed for creation).

When embodied and in full alignment to universal law, no 'will' is required. You are than in a continuous, natural state of creation.

One cannot truly create without being in Universal Law. the pwtw are using power over others, not true creations...which does come from you Inner Source Creation Power and an Adult Consciousness. Which means you are fully aware of Universal Law and in a neutral state of Being.

Ware geschiedenis?

Albert Delahaye over geschiedenisvervalsing
We dienen te begrijpen dat er essentieel is ingegrepen op onze geschiedenis. Meeste mensen weten wel dat WWII niet verlopen is zoals in de geschiedenis boekjes vermeld.


Uit gedegen onderzoek blijkt dat er nooit Bataven in Nederland gewoond hebben
Wist je dat er nooit! Bataven in Nederland gewoond hebben? Dus Nederland zien als 'Bataven Republiek' klopt vanuit essentie niet. Consequently ervan uitgaan dat een 'grondwet' gebaseerd op een niet bestaande republiek is vals: we dienen de vervalsingen en onrechtmatigheden te (h)erkennen en niet op de valse fundamenten het nieuwe te bouwen.

Iemand die hier nauwgezet onderzoek naar gedaan heeft, is Albert Delahaye.

"St.Bonifatius, St.Willibrord, Karel de Grote en de Noormannen
zijn voor Nederland volkomen legendarisch.
Ze zijn nooit in Nederland geweest!"

"De opstand van de Bataven vond niet plaats in Nederland, maar in Noord-Frankrijk. In Histoire de la Picardie (éditions Privat 1974) publiée sous la direction de Robert Fossier lezen we op p. 67 het volgende: "La conquête avait laissé le Nord de la Gaule dévasté". "A l'abri du limes établi en Rhénanie, la région connut jusqu'à Marc-Aurèle, une remarquable période de paix prolongée, encore que cette paix fut relative et plusieurs fois troublée : ainsi, vers 69-70, la révolte de Civilis semble avoir eu des répercussions ici, car les fouilles révèlent, à ce moment, des destructions brutales."

'De veroveringen hebben het noorden van Frankrijk verwoest'. Het is evident dat het hier om de opstand van de Bataven gaat, die dáár (in Picardie!) heeft plaats gevonden. En dáár lag ook de kern van de strijd. Dat de Bataven voor deze opstand even uit de Betuwe naar Frankrijk gekomen zouden zijn is een farce. Van de opstand van de Bataven is in de Betuwe ook geen enkel bewijs gevonden. De wel eens opgevoerde 'brandlagen' worden dan weer voor deze opstand gebruikt, bij andere historici voor de plunderingen van de Noormannen, die overigens ook nooit in Nederland zijn geweest. Een dunne brandlaag zegt op zich niets. Het kan ook om een gewone bos- of heidebrand gaan. Lees wat de historici, al naar gelang hun betoog, er afwisselend zelf van maken.
Er zijn vijf (5!) feiten die de plaatsing van de Bataven in Nederland radicaal tegenspreken:

Julius Caesar stak vanuit het Eiland der Bataven over naar Engeland! Dat was niet vanuit de Betuwe, want in 55 v.Chr. was er nog geen Romein in Nederland geweest! Julius Caesar stak dáár over waar de oversteek het kortst is en je de overkant kunt zien!

De Bataven dienden al ten tijde van Julius Caesar in het Romeinse leger! Dat was dus voordat er ook maar één Romein voet had gezet op de Nederlandse bodem.
De Bataven dienden nog steeds in de Romeinse legers toen de Romeinen Nederland in 260 n.Chr. verlaten hadden.
De honderden plaatsnamen genoemd in de Batua, zijn in Nederland onvindbaar.
De archeologie in de Betuwe heeft nergens Bataafse nederzettingen aangetoond. Er zouden meerdere nederzettingen geweest moeten zijn, immers het volk van de Bataven was zeer omvangrijk."

Lees meer...


De Bataafse republiek was een opvolger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, wat op zich een bende criminelen was...
Denk aan de VOC etc.!

Kolonialisme in navolging van de Spaanse vrijbrief om de wereld te onderwerpen...

1452, Dum Diversas aan de koningen van Spanje en Portugal... etc.
Wilhelmus schrijft dat Willem van Oranje de Koning van Hispanje altijd heeft geëerd. Ja 'logisch' het was zijn opdrachtgever...De Koning van Hispanje was de beschermheer van het Vaticaan (en dat is breder dan het RKK geloof / de Islam etc. is ook terug te herleiden naar het Vaticaan).  

Onze voorouders hebben niet kunnen voorkomen dat de inbeslagname is blijven bestaan, ondanks hun inzet en gevechten.


De Tachtigjarige Oorlog neemt een belangrijke plaats in de vaderlandse geschiedenis in. Tijdens deze oorlog kwamen de Nederlanden, onder leiding van Willem van Oranje, in opstand tegen het Spaanse Rijk onder Koning FilipsII. Deze oorlog leidde tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

 

Yep de geschiedenis blijft zich herhalen als een loop.


De oorspronkelijke inbeslagname en geschiedenisvervalsing 
In onderstaande video vertelt Santos over de oorspronkelijke inbeslagname en het waarschijnlijke moment van geschiedenisvervalsing.

Ik vind het mooie en verhelderende van Santos dat hij voorbij de inversion gaat: je voorbij 'brengt' aan de matrix naar oorspronkelijke symbolieken en betekenissen.

Santos vertelt over het geboortecertificaat en dat je via je geboortecertificaat op alle lagen in beslag genomen bent:
het woord, energieveld, 'certificaat' dient ontladen te worden (zoals ook de energievelden 'geld', 'sex', 'liefde' ontladen zijn... 'rechtspraak' dient nog ontladen te worden), want via 'certificaten' geef je je innerlijke bronkracht weg, totdat jouw intentie (vanuit innerlijk bewustzijn) én handelen de belastende en inversed betekenis van 'certificaat' overschrijven.
'Ze' maken je wijs dat geld de oorzaak is van alle shit op Aarde
Er wordt gezegd dat apen zich prostituëren voor geld. Nee apen prostituëren zich, ook voor bananen, als je ze in een tekort-modes brengt.

De oorzaak dat apen zich prostituëren ligt dus niet in geld, maar in het feit dat je ze in een tekort-modes brengt en apen re-ageren daar instinctief op.

Begrijp je nu dat geld niet de oorzaak is van overlevingsstrategieën die ontwikkeld worden als gevolg van een ervaren tekort?

Onthou mensen (oh had ik het over apen?) de directe toegang tot wat ze nodig hebben... en ze ontwikkelen een psyche van 'tekort'... Een bewust veroorzaakt tekort dus... Want er zijn geen tekorten... Overvloed IS en hoeft niet gecreëerd noch naar je toegehaald te worden... Maar roof de toegang tot de Overvloed en je wordt in een staat van tekort gebracht: deze staat van tekort is lang geleden geïnstalleerd op Aarde. Ze is AL gecorrigeerd. Maar de correctie wordt nog niet toegepast door de meeste mensen. Ik pas de correctie wel toe.
 

Nieuwe geschiedenis op Aarde
Sinds 2006 is er een nieuwe geschiedenis op Aarde. Heb jij dat al waargenomen? Je erin verdiept? In jezelf gevoeld wat de betekenissen van deze nieuwe geschiedenis zijn voor jezelf en het 'ik-in-wij', en het collectief?

Vanuit de nieuwe geschiedenis op Aarde zijn alle collectieve issues AL opgelost, maar de nieuwe geschiedenis ontvouwt zich nog niet verder omdat ze nog (4 november 2017) niet geleefd wordt. Ze is er wel en ze kan AL toegepast worden. Ik pas haar toe.  

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Het onrecht ligt aantoonbaar eerder dan de staatsgreep (in Nederland) van 1801(denk aan de veel oudere papal bulls)

Een stukje Nederlandse geschiedenis (die in de schoolboekjes vervalst opgetekend is: zie ook andere stukken op deze blog)

De Bataafse republiek was een opvolger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, wat op zich een bende criminelen was...

Denk aan de VOC etc.!


We dienen volgens mij te begrijpen dat 'De Bataafse repuliek' niet iets is om op te willen teruggrijpen: ze was niet wat de meesten denken dat ze was. In 1801 wordt 'De Betaafse republiek' vervangen. 'De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden' is ook niet iets om een organisch onbelast(end) samen leven op te baseren.

Het 'Bataafse Gemenebest' is ook niet wat veel mensen geloven dat ze is. Dus ook daarop wil ik een 'nieuw' samen leven (wat oorspronkelijk onbelast(end) (samen) leven op Aarde is) niet baseren.


De Staatsregeling van 1798 is voortgekomen uit een vervalste geschiedenis.
Vergelijk met ERVM.

Staatsregeling van het Bataafsche Volk?

Bataafsche Volk?
Het instituut 'regering' en de 'grondwet' (uit welk jaar dan ook) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik heb de 'grondwet' doorgelezen (niet bestudeerd) en zie dan legale regels en 'wetten' waar ik geen consent aan geef.

En je geeft consent aan de 'grondwet' inclusief ALLE daaruit volgende legale regels en 'wetten' of niet (je geeft consent aan het instituut of niet).

Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798 
"(Het ontwerp dezer Staatsregeling voor het Bataafsche Volk is namens de Constitueerende Vergadering bekend gemaakt 23 Maart; door de Volksstemming is zij goedgekeurd 23 April; geproclameerd als zoodanig 1 Mei; in werking getreden 4 Mei 1798.)

Het Bataafsche Volk, zig vormende tot eenen ondeelbaaren Staat, en bezeffende, dat het voornaame bederf van alle Regeeringen gelegen is in de miskenning der natuurlijke en geheiligde regten van den Mensch in Maatschappij, verklaart de navolgende stellingen als den wettigen grondslag waarop Het zijne Staatsregeling vestigt, en als zoo veele regels, waarnaar Het zijne burgerlijke en staatkundige betrekkingen wil hebben gewijzigd."

Hier wordt geschreven over het Bataafsche Volk, maar het Bataafsche Volk bestond in Nederland niet! (Zie ook andere stukken op deze blog). Toch is er een Staatsregeling voor het Betaafsche Volk... gebaseerd op vervalste geschiedenis.

Voor mij is het van essentieel collectief belang dat we in co creatie 'verder gaan' vanuit het 0-punt, waarbij mensen vanuit gelijkwaardigheid op ALLE lagen (ook de financiële) onbelast(end) (samen) leven en van waaruit ook de corrupte rechtspraak getransmuteerd wordt. Daarin ligt voor mij de waarde.

ik lees in de 'grondwet' geen regeling die de mens van vlees en bloed beschermt. Ik lees een 'grondwet' die het establishment beschermt en veel ruimte laat aan een 'regering' om te interpreteren.

Vergelijk met de ERVM: ook deze zijn ook niet bedoeld om de mens van vlees en bloed te beschermen. Kijk naar wie ze opgesteld hebben. De inbeslagname was er destijds ook AL en ERVM ligt niet binnen common law.

Let er ook op dat common law NIET de 'wet' is die de expressie is van Natural Law. In die zin spreekt Irish Brehon Law me wel aan.

Ik BEN een Soeverein Wezen: dat ben ik AL. Vanuit natural law waargenomen. Niemand heeft het recht als mijn 'in-between' op te treden: ik heb daarvoor geen consent gegeven. Er is NIEMAND en NO-THING die ik tussen mij en mijn Creator paats: geen 'in-between'.

Dat dit wel gebeurt, is op valselijke gronden, legaal, maar niet wettig vanuit natural law waargenomen.

Mensenrechten zijn die rechten die een Mens van vlees en bloed heeft vanuit zijn bestaan op Aarde. Natural Law omvat geen legale omschreven regels en 'wetten' (die vanuit natural law onwettig zijn!). Maritieme wetgeving heeft niks met Natural Law te maken. Maritieme wetgeving ofwel contract / commercial law is gebaseerd op legale regels en 'wetten'. Common Law is dat OOK!. Law of the Land is dat OOK! Irish Brehon Law is dat niet. ALLE GESCHREVEN regels en 'wetten' zijn onwettig.

Principes vs Wetten

Principes vs geschreven Wetten
Een duister complot heeft het verstand van de mensheid al tijden vertroebeld. Dit complot is het kwaad zelve, en is de baas over enorme hoeveelheden menselijke gedachten, emoties, handelingen, werk, en uitspraken. Het is verantwoordelijk voor de dood van honderden miljoenen mensen, en voor het onderwerpen van bijna elk mens dat ooit geleefd heeft.

Als je één enkel principe kunt accepteren – dat je oneindig veel waard bent (en zelf jouw economische waarde bent: toevoeging van mij) – dan geeft dit boek je de visie die je nodig hebt om de wereld te zien zoals die echt is. Om voor eens en voor altijd te weten dat dit duistere complot niet sterk, maar zwak is; dat
het kwaad niet aan het groeien, maar aan het uitsterven is.Principe versus de wet
Om te begrijpen hoe het kwaad mensen in zijn macht heeft, is het nodig om te begrijpen wat het verschil is tussen een principe, ook wel een natuurwet genoemd, en een wet uit een wetboek. Een principe; een natuurwet, is een waarheid die vrijheid voortbrengt. Een wet uit een wetboek is een leugen die
slavernij brengt.


Principes; natuurwetten, beschrijven de realiteit. Ze zijn bronnen van kennis die je helpen om alles om je heen in de wereld te kunnen gebruiken. Omdat je intelligent bent, begrijp je de principes van alles wat je doet. 


Alle echte dingen die je leert zijn een principe. De beweging van je handen, welk voedsel lekker is, wiskunde en het kunnen meeleven met een vriend zijn allemaal gebaseerd op principes.

Wetten uit wetboeken zijn kunstmatige ideeën die door kwaadwillenden in het leven zijn geroepen om het denken en het begrip van mensen te beperken. Wetten verhullen zich in gezag zodat ze zich kunnen voordoen als principes. 


Wanneer mensen wetten uit wetboeken verkeerd interpreteren en ze
verwarren met principes; natuurwetten, is hun vrijheid beperkt. 


Als mensen de waarheid verwarren met de denkbeelden van het gezag, dan worden hun talenten, vrijheid en hun wijsheid minder. Dat is het doel van wetten.


Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren.

Een wet imiteert principes. Mensen wordt geleerd dat de wet juist is. Er wordt ze niet geleerd te doen wat juist is, maar er wordt ze geleerd om blind te gehoorzamen aan de wet.

Het doel van de cultuur is de legitimiteit van de wet.

Cultuur gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder deze wetten niet in staat zouden zijn om te zoeken naar waarheid of in vrede met elkaar te leven. 

Het gezag leert ons dat de wet legitiem is in plaats van de menselijke vrije wil, dat de wet meer waarde heeft dan jou. Dit is een leugen.

Uit: Het Einde van al het Kwaad

Dit boek is een vertaling van: The End of All Evil, by Jeremy Locke. ISBN 0-9777451-0-4.

Universal Declaration of Human Rights


Universal Human Rights?

Be aware that the Universal Declaration of Human Rights (UN) is also contract law. UN is the biggest corporation!

The Universal Rights are rights introduced from the United Nations: does that ring a bell? Who were involved in The Commission on Human Rights was made up of 18 members from various political, cultural and religious backgrounds. Eleanor Roosevelt, widow of American President Franklin D. Roosevelt... Roosevelt! Does this ring a bell?? He was a kind of a Hitler but then on the side of America. He is the cause of lots of misery. This has nothing to do with Natural Law and Cosmic Law! Why 'claim je naam' using UVRM is all fraud and a trap, its all legal and therefore not law. Look up Human in Blacks Law book, human does NOT get a mention, if the word is not in their law books the lawyers can't use it, so in law Human Rights don't exist, why?, because their admirality law only deals with legal fictions/dead things that don't really exist. So if you think you have Human Rights, you are trapped. Its all a big con game, nothing is real, but you pay with your life.

Read more...


Look into this video about 'Human Rights'. What 'information' is passed on to you? What names are involved with 'human' rights'? What do you know about those people?
Franklin D. Roosevelt  
Een Nederlander uit Zeeland: vandaar de Roosevelt Academie in Middelburg. Hij begon zijn inauguratiespeech oorspronkelijk met... "this is the day of national consecration (vertaling: inwijding)..." Waarom? Hij heeft iedereen uit de Republiek der Verenigde Staten van Amerika gegooid en overgedragen aan de RKK... Internal Revenue Service IRS is Vaticaan... 

Bron: lees onderaan in het bijschrift


Begin relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland

Nederland droeg New York in 1674 officieel over aan Engeland en ruim een eeuw later werd de Verenigde Staten een onafhankelijke natie. Nederland was het eerste land dat de VS als zelfstandig land erkende, nadat de door Thomas Jefferson opgestelde onafhankelijkheidsverklaring in 1776 door de verschillende Amerikaanse kolonies was ondertekend. Deze ‘Declaration of Independence’ is deels gebaseerd op het Nederlandse Plakkaat van Verlatinghe uit 1581, waarmee Nederland zich onafhankelijk verklaarde van de Spaanse koning.

Bron: Oorsprong relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland

Lees nog eens goed na wat hierboven staat! En de termen die gebruikt worden, en de betekenissen die je daar, tot nu toe, aan gegeven hebt. Op papier kan er van alles en nog wat opgesteld worden, er kunnen termen gebruikt (of liever misbruikt) worden, waarbij jij de conotatie van 'vrijheid' ervaart. Maar klopt dat wel? Zie ook de andere stukken op dit blog die geschreven zijn in oktober 2017.

De 'Republiek der Verenigde Staten van Amerika'... Vergelijk deze 'Republiek' met de 'Bataafsche Republiek', die gebaseerd is op valse geschiedschrijving.

Sowieso weten we dat de VS van Amerika van de Amerika's van het Vaticaan zijn: iedere Amerikaan met een geboorte-akte is een slaaf van Rome. Maar zoals uit de andere stukken blijkt, is de inbeslagname / roof al van veel verder terug.


Voor mij verwijst het gezegde "alle wegen leiden naar Rome" naar Vaticaan Stad, dat een staat is binnen Rome (vergelijk met London City en Washinton D.C. wat ook staten zijn binnen een staat): een corporatie die zichzelf legaal tot God benoemd heeft sinds de Unam Sanctam van 1302 (en ze hadden deze rol al vele eeuwen eerder aan zichzelf toegeëigend).
Niemand kan een claim leggen op de aarde, maar de directe toegang tot de Aarde kan wel in beslag genomen / geroofd worden door middel van legale regels en wetten (onwettig vanuit natural law gezien) over de directe toegang tot de Aarde te plempen. Daarbij ook de directe toegang tot de middelen van de Aarde en elkaars talenten in beslag te nemen / te roven.Ik ben AL een Soeverein Wezen

Een Soverein Wezen geeft zijn autoriteit niet weg aan een 'in-between', noch een 'ruler', 'koning', geschreven wet, priester, etc.

Er is van alles gebaseerd op valse geschiedschrijving. Met andere woorden je kunt aantonen dat legale regelgeving en 'wetgeving' (onwettig vanuit natural law gezien) gebaseerd is op valsheid in geschrifte. Waarom zou je daar überhaupt autoriteit aan geven.
"Maar vergeet niet: het is dus steeds de BEDOELING dat wij volledig afknappen op de instituties die ontegenzeggelijk de universele mensenrechten als grondbeginsel hebben. Er worden enorme illusies voor ons geestesoog afgespeeld met de bedoeling om ons over het instrumentarium volledig te ontmoedigen. Het vertrouwen van de trustbegunstigden wier namen en origine zijn overgenomen, dient volledig de grond in te worden geboord zodat wij de grondbeginselen NIET inroepen en de instituties NIET benaderen. Wie zo dwaas is om door de sluier (of de vliezen) van al deze illusies en wanen heen te breken wordt echter wel degelijk doorgang verleend en wordt dus GEBOREN."
Bron quote: Vincent Zegel
Wow zou dat een zucht van verlichting geven op Aarde!

Zelf eigenaarschap nemen en zelf de beweging zijn
"David Sale geeft te kennen dat het volk zelf zijn eigen verantwoordelijkheid dient te dragen tot het bewerkstelligen van een regering die de belangen van het volk behartigd in plaats van uitsluitend zichzelf te verrijken."

Dan zullen we als individuen, die ieder op zich onderdeel zijn van deze samenleving, eerst eens helder moeten krijgen wat we onder facilitering verstaan en op welke manier we door wie gefaciliteerd dienen te worden.

Want we weten nu toch wel wat de betekenis van regering is, van wat government is?

Dus ik ben het eens met 'zelf eigenaarschap nemen' en 'zelf de beweging zijn', en dus niet met 'iets' buiten mij die over mij gaat regeren.

Het is logischer en helderder om als individuën in de samenleving een wetswijziging te eisen / vragen te stellen aan de huidige 'regering' met betrekking tot die corrupte regel dat alleen regeringsleiders en koningen toegang kunnen krijgen tot de trusts.

Ik wil ZELF toegang of niet, niet via een in between en dan refereer ik aan een in between die vanuit wetsregels bevoegd is. No consent voor een nieuwe regering en/of koning buiten mij die over mij(n trust) heersen, besluiten, of whatever kan!


Via deze link kun je audio's van David Sale beluisteren. Ikzelf heb niet beluisterd, want op de 1 of andere manier werkt het geluid van de audio niet bij mij (signaal uit het Universum?).


Via het boek 'Als de regering ineens oplost' vind je handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren.


Toegang tot je geboorte trust?
Hierboven kun je lezen dat je niet ZELF directe toegang tot je geboorte trust hebt, maar dat uitsluitend regeringsleiders en koningen directe toegang hebben tot JOUW geboorte trust én dat dat de reden is waarom de huidige corrupte regeringen dienen te verdwijnen én VERVANGEN dienen te worden door andere regeringsleiders. Ik geef geen consent aan deze geschreven wetsregel: wat mij betreft dien ik vanuit mijn eigen soevereiniteit en authenticiteit ZELF DIRECTE TOEGANG te hebben. Het gaat er juist om dat de diepst geïnstalleerde roof op aarde dient op te lossen, maar op z'n minst gecorrigeerd dient te worden, en dat is de roof van directe toegang tot de aarde, haar middelen, en elkaars talenten.


Indien ik ZELF directe toegang heb tot mijn trust is voor mij de diepste roof gecorrigeerd (niet opgelost!). En kan ik vanuit mijn trust anderen faciliteren in het DIRECT TOEGANG krijgen tot hun EIGEN GEBOORTE TRUST. De tussenlaag 'regering' en/of 'koning' is hierin dus opgelost en zo dient het ook te zijn vanuit Natural Law gezien.

Vanuit directe toegang tot de trusts kunnen we elkaars schulden terug betalen aan de bank en dit verspreidt zich als een domino-effect, zoals hieronder beschreven. Ik quote hier opnieuw Vincent Zegel:
 
"VOOR VERMOGEN ONTVANKELIJK WORDEN
.........
Wie vermogend is dient iemand die in de schulden zit uit de greep van zijn schuldeisers vrij te kopen om zo eerst de oorspronkelijke staat van degene die je helpt, in zijn oorspronkelijke staat van schuldenloosheid te herstellen. Dan dient degene die je geholpen hebt zich in zijn staat van schuldenvrij zijn in zijn familienaam bekend te maken en zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens te verenigen. Daarvoor is een procedure in ontwikkeling die niet treedt in de bewaarrechten en rechten van de Staat Trustee beheerder en zijn Trusted Third Parties. Deze procedure is voor wie in mensenrecht niet statenloos mag en wil worden en door wie bestaande instituties hernieuwd als faciliterend zullen worden benaderd. Als je je overal uit terugtrekt ontvalt je ook je trustvermogen. Je trust wordt ontvlochten tot in de zoveelste macht en ledigt zichzelf daardoor automatisch. Het kan anders.
Met trustvermogen moet van binnen uit alle geschade en geschonden trust/vertrouwen hersteld worden.
Degene die jou vrijkocht betaal je uit jouw eigen vermogen weer terug. Vervolgens doe jij op jouw beurt hetzelfde voor weer een ander. Je koopt diegene VOLLEDIG vrij uit de greep van zijn schuldeisers. En diegene dient vervolgens in een staat van schuldenvrij zijn eveneens zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens zijn, te verenigen. Diegene betaalt jou ook terug want hij is immers zelf vermogend. En ook hij koopt weer een ander vrij en herstelt zijn staat van schuldenvrij zijn. Ieder kent wel iemand voor wie hij/zij/het, dat zou willen doen. Het is iemand waarvan je weet en van op aan kunt dat diegene deze procedure eveneens zal volgen om een ander in ere te herstellen en zo ontstaat een proces van bevrijding door een vermogende voor een aanstaande vermogende. Vermogen dat gegrondvest is op goedheid, eerherstel en bevrijdende betaling kan niet ontsporen. Alleen in een staat van schuldenvrijheid kan vermogen worden ontvangen."
Ik lees in deze tekst van Vincent Zegel een vergelijkbaar pad als in co-creatie elkaars schulden bij de bank terug betalen. Met dit verschil dat dit vanuit je Trust-vermogen ook inderdaad mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Het onderling doen (dus niet vanuit je Trust-vermogen), is een andere mogelijkheid. Zie voor verdieping van wat ik hier schrijf de website samenleefpioniers.nl.

Via het boek 'Als de regering ineens oplost' vind je handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren.

zaterdag 5 september 2015

De Nieuwe Aarde Leven

 
De Nieuwe Aarde Leven
Op de Nieuwe Aarde het licht Zijn en reflecteren
Alweer ruim 3 jaar na het 'magische jaar' 2012. Ik merk in mezelf dat het meer en meer van belang is dicht bij mezelf te blijven. Ik ben dankbaar dat ik me vooral vanaf 2008 naar dit 'magische jaar' verdiept heb in illusies, verleidingen, en afleidingen waardoor ik ze nu bijna van een afstand kan ruiken. En nog overvalt een illusie me soms en ga ik er nog weer even in mee. Aan het begin van het eerste kwartaal van 2012 schreef ik het gevoel te hebben dat we in het jaar 2012 verder overstelpt zouden worden met verleidingen en afleidingen. De verleidingen en afleidingen waarin je meegaat, spiegelen de illusies die nog werkzaam zijn in je. 2012 werd voor velen een ontnuchterend jaar doordat nog meer illusies doorgeprikt werden.


Magische Tijd
Dit is een heel magische tijd. Juist vanwege de ontnuchtering. De Nieuwe Aarde komt niet van buiten. De Nieuwe Aarde is een bewuste innerlijke keuze. Slechts deels heeft de Nieuwe Aarde met bewustZijn te maken. Ja natuurlijk maak je jouw keuzes op basis van bewustZijn. Maar bewustZijn doet niets. BewustZijn IS. Het is het besef van de Nieuwe Aarde wat verandering brengt in jou en daardoor in het Nieuwe Samen Leven.

2012 heeft al plaatsgevonden. 2012 is een individueel bewustwordingsproces. Degene die vanuit volwassenbewustzijn Leven, bij diegene is 2012 gerealiseerd. Diegene leeft in het NU, geen verleden meer en de toekomst wordt op geen enkele manier meer gezien. Dat voorspelden de Maya's voor mijn gevoel en juist deze voorspelling is volkomen onjuist uitgelegd.


Nieuwe Aarde
Diegenen in wie 2012 gerealiseerd is, nemen als vanzelf een nieuwe 'positie' in op de Nieuwe Aarde. Er zullen nieuwe technologische ontdekkingen gedaan worden, nieuwe functies ontstaan, nieuwe (veel meer verfijnde) behandelmethoden, nieuwe manieren van samen leven, nieuwe vrij beschikbare ruilmiddelen, nieuwe relatievormen etc. En dit alles is AL zichtbaar.


Het Licht Zijn
Ik ben mijn bewustwordingspad AL gegaan. Mijn wijsheid is beschikbaar ontdaan van de illusies en verstrikkingen. Ik Leef de Nieuwe Aarde AL. Ik heb zelf een vacuüm gecreëerd door los te laten wat mij niet langer diende en ben verder gegaan. Ik ben klaar met het oude. Mijn innerlijke wereld is op 'magische manier' veranderd doordat ik stap voor stap gezet heb in schoonheid. Niet wetend waar de stapjes toe leiden, ga ik verder op mijn pad.

Ik Ben het Licht. Leef het Licht. Ik breng alles vanuit mijzelf aan het Licht. Ik Ben Thuis.


Ik wens jou een welkom Thuis!We Are All Invited and We Are All Connected
We Are the Flower of Life

vrijdag 30 januari 2015

Universal Law - Natural Law
The Law is fulfilled: we have an awareness now on our inner Force of Law, which is God's Law - the Law of Liberty. This consciousness is assimilated in our inner structure.

We have awareness of the fact that all written/registered laws are dead fictions, so unlawful.

------------------------------------------------------------------------------------------

De Wet is vervuld: ons bewustzijn op onze rechtskracht en de Wet van God - the Law of Liberty is volledig ontsloten en de wezenlijke betekenis is nu opgenomen in onze innerlijke structuur.

We hebben bewustzijn op het feit dat alle geregistreerde wetten dead fictions en dus onwettig zijn.


Universal Law - Force of Law on facebook

vrijdag 2 januari 2015

Illegal vs Unlawful

No one is bound to do what is impossible
The law requires nothing impossible

Legal Definition: The law does not compel a man to do that which is impossible
A l'impossible nul n'est tenu: (No one is bound to do what is impossible) 1 Bouv. Inst. n. 601.

Lex non cogit ad impossibilia: (The law requires nothing impossible)

Legal Definition: The law does not compel a man to do that which is impossible

donderdag 1 januari 2015

Exchange and sharing


 


Now I’m able to express myself more clearly about what I wanted to say about the All Law…

It took some time for me to find the right words, because I felt something is NOT All Law within the words ‘it is a Universal Law and internationally know to us klan mothers of our nations and it is certainly not 'exchange'... it is called the great law of peace (isis/noahs ark-peace pipe to solomons seal etc.) otherwise known as gifting…’ because what about the true connection in here? There is none.It is about MAKING connection IN the exchange.The ‘giving’ is all about ‘dumping’: there’s NO connection in this sharing. Its not about a sharing.

The 8 IS from connection instead of a model about the other: the other NEEDS a gift from me.

‘Gifting’ is still from the old paradigm and a solution to the drama, the tragedy, of lack and shortage. Its the same old stuff. Search for the intent in ‘gifting’: when there is NO EXCHANGE/SHARING there is NO true connection.

When you use ‘gifting’ as in ‘co-creating’ that’s energetic a totally different EXCHANGE/SHARING. And this is what I am saying.

Another way of saying this:
Gifting as in it creates by itself.

But our gifts are stolen, and our biggest gift that is stolen, is our availability for ourselves.

In the new paradigm from the All Law CONNECTING in each others availability is the ‘gifting’.

Connecting in the old: one needs to work a lot to be able to be alive as a family, there the gift is GONE.

Birth Certificate Fraud
Authoriteit
De geboortecertificaat-fraude (Birth Certificate Fraud) dekt de oorzakelijkheid van de shit maar voor een deel. Wat kloppend is, is dat met de registratie een authoriteit over jou is ontstaan, wat onwettig is vanuit Universal Law - Force of Law gezien: niemand heeft autoriteit over je. Een geschreven papiertje/registratie verandert daar niks aan. Jij bent je eigen authoriteit, was dat altijd al, bent dat nu, en zal dat altijd zijn. Out the One (the One Undivided Still White Light) are the many. Het gaat dus om jou en je Creator en niet om jou en welke plaatsvervangende creator dan ook.


Daarnaast wordt er gesteld dat eenieder vanuit het geboortecertificaat een corporatie is geworden, wat klopt, die verhandelbaar is op de financiële markt. En via fractional banking wordt er veel geld gemaakt vanuit het geboortecertificaat. Geld dat naar banken gaat, maar niet naar jou. Ook dit is juist.


Maar er is iets wat speelt wat meestal niet gezien wordt en dat is het volgende:

Vanuit bovenstaande gezien, heeft iedere aardebewoner AL een financiële 'tegenwaarde' door middel van het geboortecertificaat (hiervoor heb je GEEN certificaat nodig: registratie blijft en is onwettig en de tegenwaarde van bestaansgeld ben je sowieso zelf). Het gekke is echter dat ALLEEN rijken geld voor zichzelf kunnen laten aanmaken voor hypotheken en leningen. Armen kunnen dat niet. Maar die hebben toch ook een geboortecertificaat? Er wordt dus een denkfout gemaakt! Armen kunnen helemaal geen geld laten aanmaken voor zichzelf voor een hypotheek en/of lening. De afstand tussen rijk en arm wordt hiermee dus groter en groter. De ongelijkheid en ongelijkwaardigheid wordt dus groter en groter.


Wat ik hierboven aantoon, laat dus ook zien dat hypotheken en leningen wel degelijk terug betaald moeten worden: de afstand tussen rijk en arm moet namelijk HERSTELD worden. Dan begrijp je ook dat hypotheekdrama in essentie niet juist is, omdat de shit daar niet ligt. De shit ligt ook niet bij de rente.


De shit ligt erin dat bestaansgeld ontbreekt! De toegang, via bestaansgeld, tot dat wat er AL is, ontbreekt! Laat het huidig corrupte geld weg, dan nog steeds is er sturing van buitenaf aanwezig waardoor jij geen toegang hebt tot dat wat je NODIG hebt: er heeft geen transformatie plaatsgevonden


Bovendien ligt de shit erin dat nog maar steeds doorgegaan wordt met het creëren van een grotere en grotere afstand tussen rijk en arm: de ongelijkheid en ongelijkwaardigheid neemt toe en toe. Geldcreatie ten behoeve van hypotheken en leningen moet dus per direct stoppen. Fractional banking, ofwel fractioneel bankieren, dient per direct te stoppen. Bovendien moet de ontstane afstand tussen rijk en arm HERSTELD worden.


Facilitering vanuit de 'regering'

Wat ik hier schrijf, kost allemaal niks. De 'regering' kan dit kosteloos faciliteren. Maar WEIGERT dit vanuit ONDERDRUKKING. Wat de 'regering' vanuit facilitering moet doen is het volgende:
- per direct afkondigen dat huisuitzettingen onwettig zijn;

- per direct geldcreatie ten behoeve van hypotheken en leningen stoppen;
- per direct bestaansgeld faciliteren;
- zorgtoegang faciliteren;
- een ton geldcreatie voor iedereen: met deze ton moeten degenen met een hypotheek en/of lening deze afbetalen. Anderen hebben een ton en kunnen deze eventueel uitlenen aan hen die meer nodig hebben dan deze ton. Blijkt dat er na verloop van tijd nogmaal geldcreatie voor EENIEDER EENZELFDE bedrag nodig is, dan deze handeling herhalen.

Maar de 'regering' WEIGERT dit. Nog steeds. We dienen onze 'regering' dus te laten weten dat we STAAN voor ons bestaansgeld. We dienen onze 'regering' te laten weten dat zij ons dienen te faciliteren: dat zij 'regeren' ofwel government = aansturen van de mind dienen te transformeren zodat zij eindelijk governance = zelfsturing, en samen leven, gaan faciliteren.A huge availability of money
Onderling kunnen we de ontstane ongelijkheid en ongelijkwaardigheid HERSTELLEN. Doen we dit niet, dan zijn we zelf de onderdrukker. Alle verantwoordelijkheid ligt dus inderdaad bij onszelf.

Er zijn geen tekorten op aarde. Er is meer dan voldoende geld aanwezig op aarde, maar het is ongelijk verdeeld. Het ligt opgepot bij de rijken. Dit is geen oordeel, maar een vaststelling. Rijken kunnen dus een fantastische rol en functie vervullen in het transitieproces: zij kunnen hun geld laten doorstromen als bestaansgeld voor hun medemens, in co-creatie hypotheken en leningen helpen terug betalen.


woensdag 31 december 2014

Verander de wereld begin bij jezelf
Voorbeeld van een alleenstaande mama (papa mag ook) met 2 kids, een meisje van 10 en een baby-jongetje. De mama heeft een vriend, die zo'n 150km verderop woont. Na een bezoekje aan de vriend met de kids is ze spullenboel vergeten. Dat moet opgehaald worden.

Ik ga je 2 situaties laten zien, die totaal verschillen van elkaar en laat je kijken naar wezenlijk natuurlijk samen leven en een situatie waarbij niet samen geleefd wordt:
1) Nu heeft de alleenstaande mama een lieve buurman die thuisonderwijs geeft aan zijn 3 kids. De alleenstaande mama vraagt de lieve buurman of haar kids gedurende haar afwezigheid bij hem mogen zijn. Ze is toch wel zo'n 4-5 uur van huis. Het baby-jongetje moet gevoed en een schone luier, het meisje heeft een lunch nodig. Het is een zelfstandig meisje en kan best al wel goed voor zichzelf zorgen, dat heeft de mama al overgedragen. Maar 4-5 uur alleen zijn met baby-broertje is wel heel lang. Ja natuurlijk wil lieve buurman de kids opnemen tijdens de afwezigheid van de mama. Mama gaat in alle rust en vertrouwen haar ding doen in de wetenschap dat haar kids goed verzorgd zijn
2) Nu heeft de alleen staande mama geen lieve buurman die beschikbaar is, tante werkt en ook goede vriendin werkt en heeft haar kids in de kinderopvang. Buurman is wel thuis, maar niet echt beschikbaar. Tja wat nu? Haar dochter van 10 is een zelfstandige meid en is ook wel gewend al om baby-broertje de fles te geven. Een boterham smeren voor haarzelf lukt ook nog wel. Maar ja, 4-5 is wel lang van huis. Een innerlijke stijd en ze ziet geen andere uitgang dan haar kids alleen achter te laten. Dan op een goed moment rent 10jarig meisje naar de buurman en die belt de politie, want zijn (#$%^&&***) buurvrouw heeft haar kids alleen achter gelaten. Hoe kan ze? Politie komt samen met mensen van bjz en halen de kids weg bij de buurman. Na een paar uur komt de mama thuis en hoort tot haar grote ontstellende schrik dat haar kids weggehaald zijn bij haar. Dit is het begin van een strijd tegen het corporate en corrupte systeem ingebed binnen verdeel en heers staat Nederland BV.

Zie je het onderscheid tussen situatie 1) en 2)? Wat was nou de aanleiding om de kids weg te halen? Hoe kon dit gebeuren?
De reden wordt naar het systeem verlegd, naar de corrupte politie-agent etc.

Maar is dat wel zo? Nee er speelde iets anders wat er aan vooraf ging, iets heel anders! DAAR ligt de oplossing. En dan uiteindelijk lost de corruptie vanzelf op... Niet door het buiten jezelf neer te leggen naar het corrupte systeem, maar het helemaal naar jezelf toe te halen.

Was er samen geleefd met de mama van het 10jarig meisje en haar baby-broertje dan waren ze NIET uit huis geroofd! De mama is verraden door haar eigen directe omgeving. Ze is letterlijk en feitelijk verraden in haar samen leven vanuit haar directe omgeving. DAAR ligt dus de oplossing en de corrupte systemen hebben geen vat meer.

Het antwoord is: samen leven en elkaar veiligheid en bescherming bieden. Was dat gebeurd bij de mama, was ze niet verraden door haar eigen directe omgeving, dan waren de kids niet geroofd!

Verander de wereld begin bij jezelf
Gedachten aan geweld ontstaan vanuit weerstand en verzet. Begrijpelijk en menselijk, maar niet de oplossing naar harmonieus samen leven vanuit transformatie. Die weg moet! afgelegd worden en kan niet afgedwongen worden, want dan is er geen sprake van transformatie maar opnieuw aansturing en beïnvloeding en machtsmisbruik/onderdrukking van buitenaf.
Simpelweg burgerarrestaties maakt de shit en onveiligheid vele malen groter nog dan nu het geval is. Opstanden maken de samenleving onveilig en bieden geen bescherming.


All Law - Narual Law - Universal Law
Ik sta voor een geheel andere invulling van 'rechtspreken' op basis van All Law - Natural Law - Universal Law. Zoals Brehon Law ooit werkte. Ofwel rechtskracht van binnenuit.

Wereldwijd is men wel bezig met bewustzijn brengen op All Law - Natural Law - Universal Law ofwel 'do no harm' (geweld en/of vergelding passen daar niet in). Het laten ontstaan van cirkels van Wijze Vrouwen en Mannen.

Ik nodig politiemannen, advocaten, en rechters (leraren en wie maar oren heeft om te horen en ogen om te zien uit om te verdiepen naar 'volwassenheid')
Voel je je aangeraakt door bovenstaande kijk dan via de link naar 'The New Earth Life Academy' (vrijelijk beschikbaar gesteld) verder.

Corporate handelsondernemingen/de corporaties doen ZELF niks: het zijn de mensen die iets doen als gevolg van eeuwenlange indoctrinatie en verdeel en heers technieken. Hier is AL bewustzijn op: niemand hoeft de geschiedenis te blijven herhalen.

Doe zelf het GOEDE en blijf weg bij het kwade. Leef met je familie sámen. Leef met je community sámen. Leef náást elkaar, biedt elkaar bescherming. Geef het voorbeeld. Laat ZIEN hoe het anders kan.